Nyhet · 2018-05-18

GDPR – Förstärkt skydd av dina personuppgifter

GDPR (General Data Protection Regulation) är en ny EU-förordning som börjar gälla inom hela EU den 25 maj 2018 med syfte att ge dig ett förstärkt skydd av din personliga integritet i alla digitala databaser. GDPR ersätter svenska PUL (Personuppgiftslagen). Mycket är sig likt men kraven på hur företag får behandla dina personuppgifter har skärpts. Med anledning av GDPR har vi uppdaterat vår integritetspolicy som bland annat beskriver hur och varför  vi sparar dina uppgifter om du är kund/hyresgäst hos oss. Du behöver inte göra någonting utan kommer som kund fortsatt att finnas med i våra register och därmed få information och utskick från oss. Vill du veta mer, så klickar du för att läsa vår integritetspolicy här!