Byte av säkring

Skruva ut propphuven med den trasiga proppen ur el-centralen. Oftast så har den lilla färgade brickan lossnat för att indikera vilken säkring som har löst. Ta ur den trasiga proppen ur propphuven och sätt dit en ny propp med rätt ampere.