El- och vatteninstallationer

Installationer av el- eller vatten måste göras av behörig person, kontakta därför alltid oss om ni önskar installera tex. disk- eller tvättmaskin.