Förråd

Du bör inte förvara ömtåligt eller stöldbegärlig egendom i ditt förråd. Tänk på att inte ställa kartonger eller andra ömtåliga saker direkt på golvet pga. markfukt. Man får inte heller förvara brand- eller miljöfarliga saker i förrådet. Införskaffa ett hänglås så att du kan låsa ditt förråd.