Parabol och tv-antenn

Parabolantenner och likande får inte sättas upp på fastigheten.