Trapphus

Man får inte förvara saker i trapp- och källargångar då trapphuset är en utrymningsväg om det börjar brinna. Om något skulle fatta eld i trapphuset tar det inte många minuter innan trapphuset fyllts av rök.

Det kan dessutom bli svårt för räddningstjänst eller ambulans att ta sig fram om det är saker i trapphuset.