Fakturamärkning

Här finner du den information som vi behöver för att kunna hantera din faktura hos oss

Om det saknas uppgifter kommer vi att behöva återsända fakturan för komplettering. E-posta helst din faktura som pdf till fakturor@hedern.se.

När du fakturerar oss är det viktigt att fakturan:

 • Är utställd till rätt bolag
 • Har rätt objekt/referensmärkning
 • Innehåller för- och efternamn på beställaren/den som hämtat

Om någon av denna info saknas/inte stämmer finns det risk för fördröjd betalning och att en ny korrekt faktura måste utfärdas.

Fakturorna ska alltid innehålla denna kodsträng:

 • Konto (4 siffror)
 • Eventuellt projektnummer (6 siffror)
 • Objektsnummer (3–6 siffror)

Gemensam fakturaadress

Verkstadsgatan 4
856 33 Sundsvall

Vi önskar elektroniska fakturor.

I länken nedan finner ni information för e-fakturering för varje fastighet

Förteckning E-fakturering för Hederns bolag

Vi tar därmed inte emot pappersfakturor så om ni inte har möjlighet att skicka en   e-faktura så kan ni mejla era fakturor till faktura@hedern.se 

Exempel, kontomärkning med projekt

Konto-Projekt-Objekt
1249-815002-3200

Exempel, kontomärkning utan projekt

Konto-Objekt
4900-3200

Våra bolagsnamn

 • Hedern fastigheter 101 AB

  Org.nr. 556538-9516

 • Hedern fastigheter 102 AB

  Org.nr. 556640-0262

 • Hedern fastigheter 103 AB

  Org.nr. 556550-0211

 • Hedern fastigheter 104 AB

  Org.nr. 556679-2890

 • Hedern fastigheter 105 AB

  Org.nr. 556711-6404

 • Hedern fastigheter 106 AB

  Org.nr. 556736-0309

 • Hedern fastigheter 107 AB

  Org.nr. 556732-6284

 • Hedern fastigheter 109 AB

  Org.nr. 559028-0706

 • Hedern fastigheter 110 AB

  Org.nr. 556381-8169

 • Hedern fastigheter 111 AB

  Org.nr. 559330-1301

 • Hedern Fastigheter 113 AB

  Org.nr. 559385-2485

 • Hedern Fastigheter 114 AB

  Org.nr. 556724-4826

 • Hedern fastigheter 301 AB

  Org.nr. 559093-9723

 • Hedern fastigheter 302 AB

  Org.nr. 559094-7288

 • Hedern fastigheter 304 AB

  Org.nr. 559093-9715

 • Hedern Fastigheter 311 AB

  Org.nr. 559245-6106

 • Hedern Fastigheter 312 AB

  Org.nr. 559032-3720

 • Hedern Fastigheter 401 AB

  Org.nr. 556543-4577