Grunden i vår verksamhet bygger på att skapa trivsel för våra hyresgäster

En känsla av att känna sig hemma oavsett om du befinner dig i ditt eget vardagsrum eller på din arbetsplats

Nedre Norrland

Vi har sedan starten haft som strategi att äga centralt belägna fastigheter i nedre Norrland.

Den attraktiva placeringen gör att våra bostäder sällan står tomma samtidigt som våra kommersiella hyresgäster kan erbjudas allt från centrala kontorsytor till lokaler lämpade för lätt industri och lager.

Hyresgäster och fastigheter

Bland Hederns hyresgäster återfinns såväl statliga, kommunala och privata verksamheter inom handel, kontor, industri, skola.

Antal

31 fastigheter

Totalt

130 000 kvm

Våra fastigheter

Hedern Fastigheter äger, förvaltar och förädlar fastigheter om ca. 130 000 kvadratmeter uthyrbar yta fördelat på 31 fastigheter i Sundsvall, Örnsköldsvik och Gävle. Hedern vänder sig till såväl bostads- som lokalhyresgäster med behov av att hyra allt från femton till flera tusen kvadratmeter.

Historia

Hedern har sedan starten 1997 främst ägt centralt belägna fastigheter i Sundsvall.

År 2015 förvärvade Hedern, som första köp utanför Sundsvall, fastigheten Andersberg 36:3 i Gävle.

År 2018 förvärvade Hedern de fyra fastigheterna Berlin 10, Wien 5, Liverpool 11 och Turkiet 3 i centrala Örnsköldsvik. Affären gjordes i en joint venture med Backmans Fastighets- och Företagsutveckling AB.

Vision

Genom att skapa ”Rum för trivsel” ska Hedern Fastigheter med god lönsamhet vara nedre Norrlands mest välrenommerade privatägda fastighetsbolag.

Affärsidé

Hederns affärsidé är att förvärva, äga, utveckla och förvalta fastigheter främst i nedre Norrland. Beståndet ska i första hand utgöras av bostäder och kommersiella lokaler.

Hedern ska uppfattas som en attraktiv hyresvärd genom att erbjuda våra hyresgäster hög kvalitet, hög servicegrad och ett stort engagemang.

Våra kärnvärden

Kvalitet, service och engagemang

Miljömässiga mål

Vi ska reducera energianvändningen med 9 % till år 2023 med basår 2020. Varje år genomföra minst tre energibesparande åtgärder och påvisa besparingen i siffror. Alla hyresgäster ska ges möjlighet till källsortering.

Personalnöjdhetsmål

Uppnå en personalnöjdhet över 80% genom eNPS-enkäter som genomförs vartannat år (jämna år) för all personal.

Kundnöjdhetsmål

Uppnå en kundnöjdhet över 79 % genom NKI undersökning som genomförs vartannat år (udda år) för bostadshyresgäster och lokalhyresgäster.

Ägare och styrelse

Hedern Fastigheter är onoterad, privatägd och baserad i Sundsvall.

Styrelsen består av Jörgen Lundgren, Peter Byström, Christer Lundstedt, Mattias Lundstedt och Ann-Catrin Wallin.

Fenix koncernen

Hedern Fastigheter ingår i Fenix Holding, där koncernbolagen verkar inom olika fastighetsrelaterade näringar.

Koncernbolagen verkar inom olika fastighetsrelaterade näringar och omsatte totalt 438 Mkr under 2019. Koncernen är onoterad, privatägd och baserad i Sundsvall med Norrland som verksamhetsområde.

Teknisk Fastighetsservice

Förvaltningsaktiebolaget Castor

Energi & Driftteknik

Stenstans Värme & Sanitet

Mediabank

Här kan du ladda ner vår logotyp i olika format och bilder.

Letar du efter

Ett nytt boende, en lokal för kontor, skola, eller annan affärsverksamhet?

Kontakta oss så hjälper vi dig