Nyhet · 2020-02-18

Solceller gör Hederns kontor klimatneutralt

Hedern Fastigheter har under 2019 installerat drygt 100 st. solpaneler på taket i den egna Fastigheten Heffner Park i Skönsberg. Installationen kommer att leverera el inom fastigheten som motsvarar hela Hederns egna förbrukning under ett år som uppgår till ca 23.000 kWh/år. Detta resulterar i att Hederns kontorsverksamhet kommer att vara klimatneutralt genom att minska klimatbelastningen med ca 370 kg CO2 årligen. Den förbrukning av el som därigenom reduceras bör komma väl till användning för att undvika framtida köp av icke miljövänligt framställd elektricitet i Sveriges övriga elnät. Den del av takytan som används för installationen är en mycket liten del av den yta som finns tillgänglig så potentialen för ytterligare installation av solpaneler är betydande.