Nyhet · 2019-11-26

Hedern har antagit policyn “Huskurage”

Huskurage är inte något annat än civilkurage i egentlig mening, så tänkte vi på Hedern när vi antog policyn om Huskurage. Vi vill uppmana till att gå från oro till omtanke. Att man som granne agerar när något inte verkar stå rätt till. Huskurage som metod är en slags grannskapets HLR (hjärt-lungräddning) för hur man ska bete sig vid oro för våld. En våldets “rädda-larma-släck”-metod, en grannsamverkan som räddar liv. Läs vår policy här!  För mer information kan du klicka här. Vill du veta mer om huskurage kan du också gå in på www.huskurage.se  Vi kommer också att dela ut en liten bok till alla våra bostadshyresgäster för att sprida detta viktiga budskap.